Bahasa Arab Tahun 5

Bahasa Arab Tahun 5

RM3.50

West Malaysia: RM3.50
East Malaysia: RM3.90

SKU: 978-967-307-755-7 Categories: , ,

Buku Aktiviti KAFA/SRA ini disusun berdasarkan sukatan pelajaran terbaharu yang
disediakan oleh Bahagian Pembangunan Pendidikan Islam, Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri.
Ia diolah untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Aktivitinya dibuat bagi
membolehkan murid mengenal, menyebut, membaca dan menulis dengan lebih cepat
dan mudah.
Setiap tajuk disertakan dengan latihan objektif subjektif yang sesuai mengikut tahap
kemahiran dan kebolehan murid di samping dapat meningkatkan pengetahuan serta
kemahiran dalam pendidikan agama dan moral dalam memartabatkan nilai warisan
Islam selaras dengan visi kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.
Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama dan Kelas al-Quran
dan Fardu Ain (KAFA).

Login

Lost your password?